zaloguj się lub załóż nowe konto

Pakiet Jolly Nolly. English for very young learners to:

- efektywne nauczanie języka angielskiego, prowadzone w atmosferze zabawy,

- praktyczne pomysły łączenia nauki języka z aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową.

Pakiet zawiera:

- karty pracy dla dziecka,

- Książkę dla nauczyciela ze scenariuszami zajęć i programem Język angielski w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,

- 207 kart obrazkowych, ułatwiających dzieciom zapamiętywanie nowych słówek,

- 10 gier planszowych do ćwiczenia słownictwa i wyrażeń,

- płytę z nagraniami autorskich rymowanek i piosenek używanych podczas zajęć,

- plakat do kolorowania przez dzieci i utrwalania słownictwa,

- dużą – czterdziestocentymetrową – kolorową pacynkę Nolly,

- dodatkowe materiały do wydrukowania, zamieszczone na stronie www.we.pl,

- interaktywną grę dla dzieci, dostępną na stronie www.jollynolly.pl.

Pakiet Jolly Nolly realizuje podstawę programową w zakresie przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim.

Każdy element pakietu to wyjątkowa atrakcja dla dzieci (wizualna, muzyczna), wspierająca przyswajanie słownictwa i porozumiewanie się w języku angielskim. Dla nauczycieli to znacząca pomoc w przygotowaniu interesujących zajęć.

Pobierz broszurkę PDF o pakiecie Jolly Nolly

Well done!

No! Try again